Bắt đầu sử dụng Resident với chi phí
tối ưu nhất

Chỉ từ 7.000 đ/căn hộ/tháng bạn có thể sở hữu phần mềm quản lý bất động sản đầy đủ và tốt nhất. Bạn có thể làm việc trên nhiều thiết bị từ máy tính đến điện thoại thông minh và quản lý từ xa mọi lúc mọi nơi..

Dùng thử miễn phí

Mô hình căn hộ cho thuê

Mô hình căn hộ

Căn hộ tối đa

Quản lý hợp đồng, khách hàng

Quản lý tài chính, thu/chi

Quản lý tài sản, thiết bị

Quản lý nhân viên, phân quyền

Quản lý sự cố, công việc, thông báo

Thống kê báo cáo

Cơ bản

Căn hộ tối đa: 20

Quản lý hợp đồng: ✔️

Quản lý tài chính: ✔️

Quản lý tài sản: ✔️

Quản lý nhân viên: ✔️

Quản lý công việc, sự cố: ✔️

Thông báo cư dân: ✔️

199,000 đ
20 căn hộ/tháng

Dùng thử miễn phí
Nâng cao

Căn hộ tối đa: 50

Quản lý hợp đồng: ✔️

Quản lý tài chính: ✔️

Quản lý tài sản: ✔️

Quản lý nhân viên: ✔️

Quản lý công việc, sự cố: ✔️

Thông báo cư dân: ✔️

399,000 đ
50 căn hộ/tháng

Dùng thử miễn phí
Cao cấp

Căn hộ tối đa: 100

Quản lý hợp đồng: ✔️

Quản lý tài chính: ✔️

Quản lý tài sản: ✔️

Quản lý nhân viên: ✔️

Quản lý công việc, sự cố: ✔️

Thông báo cư dân: ✔️

799,000 đ
100 căn hộ/tháng

Dùng thử miễn phí
Chuyên nghiệp

Không giới hạn

Quản lý hợp đồng: ✔️

Quản lý tài chính: ✔️

Quản lý tài sản: ✔️

Quản lý nhân viên: ✔️

Quản lý công việc, sự cố: ✔️

Thông báo cư dân: ✔️

7,000 đ
1 căn hộ/tháng

Dùng thử miễn phí

Mô hình KTX cho thuê

Mô hình KTX

Giường tối đa

Quản lý hợp đồng, khách hàng

Quản lý tài chính, thu/chi

Quản lý tài sản, thiết bị

Quản lý nhân viên, phân quyền

Quản lý sự cố, công việc, thông báo

Thống kê báo cáo

Cơ bản

Căn hộ tối đa: 20

Quản lý hợp đồng: ✔️

Quản lý tài chính: ✔️

Quản lý tài sản: ✔️

Quản lý nhân viên: ✔️

Quản lý công việc, sự cố: ✔️

Thông báo cư dân: ✔️

99,000 đ
20 giường/tháng

Dùng thử miễn phí
Nâng cao

Căn hộ tối đa: 50

Quản lý hợp đồng: ✔️

Quản lý tài chính: ✔️

Quản lý tài sản: ✔️

Quản lý nhân viên: ✔️

Quản lý công việc, sự cố: ✔️

Thông báo cư dân: ✔️

199,000 đ
50 giường/tháng

Dùng thử miễn phí
Cao cấp

Căn hộ tối đa: 100

Quản lý hợp đồng: ✔️

Quản lý tài chính: ✔️

Quản lý tài sản: ✔️

Quản lý nhân viên: ✔️

Quản lý công việc, sự cố: ✔️

Thông báo cư dân: ✔️

399,000 đ
100 giường/tháng

Dùng thử miễn phí
Chuyên nghiệp

Không giới hạn

Quản lý hợp đồng: ✔️

Quản lý tài chính: ✔️

Quản lý tài sản: ✔️

Quản lý nhân viên: ✔️

Quản lý công việc, sự cố: ✔️

Thông báo cư dân: ✔️

4,000 đ
1 giường/tháng

Dùng thử miễn phí

Tính năng nâng cao

Tự động gạch nợ

1,000 đ
01 giao dịch gạch nợ

Tiền về thẳng tài khoản chủ nhà.
Mỗi hóa đơn 01 mã QR để thanh toán.
Tự động xác nhận thu, gửi thông báo xác nhận cho cư dân.
Hỗ trợ OCB, MB, BIDV.
Zalo BOT nhắn tin

400 đ
01 tin nhắn tự động

Gửi tin thông báo hóa đơn, nhắc nợ, xác nhận đóng tiền.
Có thể tích hợp với số Zalo cá nhân (2,000,000đ/1 số).
Tự động kết bạn và gửi tin nhắn theo số điện thoại Zalo.
Gửi tin nhắn 24/7.
Zalo OA ZNS

400 đ
01 tin nhắn tự động

Gửi tin thông báo hóa đơn, nhắc nợ, xác nhận đóng tiền.
Có thể tích hợp với số Zalo ZNS thương hiệu riêng (5,000,000đ/OA).
Gửi từ 6h sáng đến 10h đêm.
Có thể customize mẫu gửi tin (500,000đ/mẫu).
Công tơ điện tử

5,000,000 đ
01 lần tích hợp

Công tơ Tuya, VConnex.
Đọc chỉ số real time từ xa.
Tự động ghi chỉ số.
Ngắt điện từ xa (Áp dụng công tơ Tuya).
Đồng bộ Misa Amis

Liên hệ
triển khai tích hợp riêng

Tự động đồng bộ dữ liệu về phần mềm kế toán.
Customize theo kịch bản yêu cầu khi đồng bộ.
Dữ liệu đồng bộ real time.
Kết nối bảo mật đến phần mềm Amis Misa.

Khách hàng tiêu biểu

Các chuỗi căn hộ cho thuê nổi bật đang sử dụng Resident hàng ngày

Đăng ký trải nghiệm

Chúng tôi mang đến cho bạn 10 ngày dùng thử hoàn toàn miễn phí.

Đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng hướng dẫn bạn làm quen và hiểu được tiềm năng mà Resident có thể mang lại cho đơn vị vận hành của bạn.