Thanh lý hợp đồng thuê nhà và những điều quan trọng cần biết

Thanh lý hợp đồng thuê nhà là biên bản đặc biệt được lập ra bởi bên thuê và bên cho thuê để đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Hợp đồng thuê nhà thường được thanh lý khi thời hạn thuê nhà đã kết thúc mà không có ý định gia hạn hoặc khi cả hai bên đồng ý chấm dứt trước thời hạn do các lý do khác nhau. Dưới đây, Resident sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về quá trình thanh lý hợp đồng thuê nhà để bạn có thêm kiến thức.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là một văn bản thỏa thuận nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng thuê nhà đã được ký kết trước đó.

Khi hai bên đã thống nhất và giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng và đã ký vào biên bản thanh lý thì hợp đồng thuê nhà sẽ chính thức kết thúc.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà giúp bên thuê và cho thuê chấm dứt mọi ràng buộc
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà giúp bên thuê và cho thuê chấm dứt mọi ràng buộc

Tính đến mặt pháp lý, sau khi biên bản thanh lý được ký kết, cả bên thuê và bên cho thuê sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào với nhau nữa.

Nếu không có biên bản thanh lý có thể gây ra khó khăn và tranh chấp trong việc giải quyết rủi ro hoặc các vấn đề phát sinh sau này.

Xem thêm: Bao nhiêu phòng trọ thì phải đăng ký kinh doanh?

2. Khi nào cần thanh lý hợp đồng thuê nhà

2.1. Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng

 • Trường hợp đầu tiên, khi hợp đồng thuê đã kết thúc và khách thuê hoặc chủ nhà không có nhu cầu tiếp tục thuê hoặc cho thuê, việc thanh lý và bàn giao nhà sẽ được thực hiện. 
 • Trường hợp thứ hai xảy ra khi có sự cố như hỏng hóc không thể khắc phục hoặc nếu mặt bằng thuê nằm trong khu vực được giải tỏa, có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước, nhà bị trưng dụng hoặc trưng mua theo quy định của pháp luật. Trong tình huống này, việc thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ được thực hiện.
 • Trường hợp thứ ba xảy ra khi hợp đồng chưa kết thúc nhưng cả hai bên đều có lý do riêng để chấm dứt hợp đồng và thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

2.2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Có một số trường hợp nhất định, một trong hai bên tham gia có thể chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương nếu vi phạm các điều khoản được thỏa thuận cụ thể. Các điều khoản này sẽ được đề cập rõ trong hợp đồng thuê nhà hoặc mặt bằng, đã được hai bên đồng ý trước khi ký kết.

Bên cho thuê có thể chấm dứt hợp đồng nếu:

 • Bên thuê sử dụng nhà không đúng mục đích đã được thỏa thuận hoặc không thanh toán tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng.
 • Bên thuê tự ý thực hiện sửa chữa, thay đổi cấu trúc hoặc phá hủy nhà mà không có sự đồng ý từ bên cho thuê.
 • Trong quá trình sử dụng nhà, bên thuê gây ra ô nhiễm, tiếng ồn hoặc ảnh hưởng đến trật tự xã hội và an ninh.

Bên thuê cũng có thể chấm dứt hợp đồng nếu:

 • Tài sản thuê hư hỏng không phải do bên thuê, nhưng bên cho thuê không tiến hành sửa chữa, ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh doanh của bên thuê.
 • Giá thuê nhà tăng mà không có lý do cơ sở, vi phạm các điều khoản đã được thỏa thuận.

Lưu ý: Trong trường hợp thực hiện chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương, bên chấm dứt phải thông báo về việc thanh lý cho bên còn lại trước ít nhất 30 ngày. Trong trường hợp gây thiệt hại, bên gây ra phải bồi thường theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Mẫu nội quy nhà trọ chuẩn pháp lý mới nhất 2024

3. Một số lưu ý khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Cần lưu ý khi thanh lý hợp đồng để tránh phát sinh những rủi ro không đáng có
Cần lưu ý khi thanh lý hợp đồng để tránh phát sinh những rủi ro không đáng có

Thứ nhất, ghi rõ ràng và chính xác các thông tin cơ bản. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn, lý do cụ thể phải được nêu rõ trong biên bản thanh lý.

Thứ hai, biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà cần phải kèm theo hợp đồng đã hết thời hạn hoặc hiệu lực. Việc này cần phải được công chứng để đảm bảo tính pháp lý, đặc biệt quan trọng đối với hợp đồng có giá trị lớn.

Thứ ba, trong trường hợp thanh lý giữa cá nhân và doanh nghiệp, người ký biên bản thanh lý phía doanh nghiệp cần phải có thẩm quyền hoặc giấy ủy quyền đầy đủ.

Thứ tư, bên cho thuê cần kiểm tra kỹ lưỡng tài sản được cho thuê để xác định các thay đổi so với trạng thái ban đầu và xem xét về bồi thường nếu có.

Thứ năm, bên đi thuê cần xác định lý do chấm dứt hợp đồng và thỏa thuận về đền bù thiệt hại nếu có. Việc chụp lại trạng thái nhà trước khi thuê cũng rất quan trọng.

Thứ sáu, cả hai bên cần thống nhất việc chấm dứt hợp đồng và kiểm tra tài sản cùng nhau để tránh tranh chấp sau này. Nếu không đạt được thỏa thuận, có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kinh doanh nhà trọ mới nhất 2024

4. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

4.1. Mẫu biên bản thanh lý khi hết thời hạn thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …… tháng…..năm…..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014

Hợp đồng thuê nhà số……..ký vào ngày … tháng…..năm…….

Chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà số….

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:…

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số……….., do……….. ……… cấp ngày……..

Địa chỉ thường trú: ……

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà …

Ngày tháng năm sinh

CMNDCCCD/Hộ chiếu số:……, do……………….. cấp ngày……………….

Địa chỉ thường trú: …….

Hợp đồng cho thuê nhà giữa Bên A và Bên B kí vào ngày………. về việc cho thuê căn nhà tại………………………..đã hết thời hạn cho thuê.

Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày… tháng ….năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số …………….không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành……..bản, mỗi bản……trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số…………….. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số……. …….. ngày ……… tháng……..năm…

BÊN CHO THUÊ NHÀ BÊN THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

4.2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

 

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ vào Hợp đồng…….số…. ký ngày…. tháng….năm….;
 • Căn cứ vào mục đích và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…., tại Phòng công chứng số ……..chúng tôi gồm:

 1. BÊN ……………. (BÊN A):

Ông/bà:…………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

(Nếu là công ty thì cần cung cấp thông tin sau:

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………..)

 • BÊN …………..(BÊN B):

Ông/bà:…………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

(Nếu là công ty thì cần cung cấp thông tin sau:

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………..

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký văn bản này để thanh lý trước thời hạn hợp đồng ………… số……. ký ngày….tháng….năm…. tại Văn phòng công chứng số…… theo thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Ngày…..tháng….năm ….. hai bên đã cùng nhau thỏa thuận ký hợp đồng ……….. số………. trong đó thời hạn của hợp đồng là từ…/…/…. đến …/…/….

Do ……………………………………………………(lý do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn), nên hai bên thỏa thuận và quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn …………..ngày/tháng/năm.

Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn cho thuê nhà kể từ ngày….tháng….năm….

Điều 2. Cam đoan của các bên

 1. Bên ………. xác nhận đã bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Bên ….. với số tiền là …… theo Điều….. của Hợp đồng số……. ngày…/…../…..
 2. Mọi vấn đề có liên quan đến Hợp đồng số……. hai bên đã tự giải quyết xong.
 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.
 4. ……………………………………………

Điều 3. Kể từ ngày biên bản này được hai bên ký kết và Phòng công chứng số…. tại……………………..chứng nhận, Hợp đồng …….. số…. ngày….tháng…năm…. không còn giá trị nữa.

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dụng văn bản này đồng thời ký tên, điểm chỉ vào văn bản này.

Biên bản được lập thành…bản, mỗi bản ….trang, mỗi bên giữ ….bản, phòng công chứng số…. lưu …bản.

Lập tại Phòng công chứng số….ngày….tháng….năm….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

5. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà có cần chứng thực không?

Việc công chứng biên bản này là bước cần thiết, được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức hành nghề công chứng. Điều này đảm bảo tính pháp lý và hợp pháp của quy trình thanh lý. Đặc biệt, đối với những hợp đồng thuê tài sản có giá trị lớn, việc này trở nên vô cùng quan trọng.

6. Kết luận

Trên đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Resident hy vọng các thông tin này giúp bạn giải đáp thắc mắc và nắm được các nội dung cần thiết. Chúc các bạn thành công!

1 những suy nghĩ trên “Thanh lý hợp đồng thuê nhà và những điều quan trọng cần biết

 1. Pingback: Mẫu nội quy nhà trọ chuẩn pháp lý mới nhất 2024 - RESIDENT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *